• Start your own adventure with unusual gardening

  We offer uncommon types of plants.

  Learn more
 • Seedlings of plants

  Buy now, plant in your garden in spring.

  Learn more
 • Plants for gourmets

  Fruit as raw material.

  Learn more
 • Old apple varieties

  The tastes from your childhood.

  Learn more

Additional informations / links

Plant descriptions are based on our own observations, discussions with gardeners and literature, and namely:

 • Bębenek S. 1952. Pomologia Polska.
 • Bieniek A., Kawecki Z., Łojko R., Stanys V. 2005. Owocodajne drzewa i krzewy chłodniejszych stref klimatycznych.
 • Brzeziński K. 1921. Polska Pomologja. 
 • Brzeziński W. 2012. Atlas czereśni wydanie szkoleniowe.
 • Cegłowski M. 1976. Pomologia.
 • Fiala J.L. 1994. Flowering crabapples. The Genus Malus.
 • Hogg R. 1884. The Fruit Manual.
 • Kawecki Z., Łojko R., Pilarek B. 2007. Mało znane rośliny sadownicze.
 • Kruczyńska D. 2000. Grusze i pigwa.
 • Morgan J. 2015. The Book of Pears.
 • Morgan J., Richards A. 2002. The New Book of Apples.
 • Przybyła A.A. 2017. Dawne odmiany gruszy uprawiane w Polsce.
 • Przybyła A.A. 2017. Dawne odmiany jabłoni uprawiane w Polsce.
 • Szot I., Michalski P., Szot P., Krawiec P., Lipa T. 2017. Mało znane gatunki drzew i krzewów owocowych z rodziny różowatych.

Links:

 

Due to a very large number of species and varieties in our nursery, mistakes can be found in names of the offered varieties (for example, due to “human errors”). We are doing our best to prevent such mistakes.